Zarząd

Skład Zarządu Stowarzyszenia Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce im. św. Królowej Jadwigi:

Marek Kaźmierczak – Prezes,
Jan Stanisław Wójcik – Sekretarz,
Irena Topolska – Skarbnik,
Wiesława Twardowska,
Jerzy Piotr Bednarek,
Paweł Fornalski,
Stanisław Nowak,
Waldemar Śliwkiewicz