o nas

Za podstawowe cele członkowie Stowarzyszenia przyjmują
w szczególności:

Informowanie społeczeństwa o ogromnych bogactwach naturalnych Polski, szczególnie o ogromnych zasobach energetycznych zawartych w gorących wodach podziemnych naszego kraju. Energia geotermalna powinna być u nas, obok węgla kamiennego, podstawowym nośnikiem energii dla celów gospodarczych.  

Przestrzeganie przed wielką szkodliwością elektrowni wiatrowych dużych mocy i zwalczanie tej energetyki, a także przeciwdziałanie budowie elektrowni jądrowych w Polsce.

Wspieranie rolnictwa ekologicznego i swobodnej sprzedaży polskiej zdrowej żywności  oraz przeciwdziałanie wprowadzaniu upraw GMO
i sprzedaży produktów GMO w Polsce.

Poszanowanie zasobów wodnych w Polsce i działanie na rzecz retencji wód.